Malmö Museers ekonomi är så dålig att ett tillfälligt anställnings- och investeringsstopp införs. Det har Malmö stads kulturnämnd beslutat. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2014-03-26/anstallningsstopp-pa-malmo-museer