Skärgårdsstiftelsens vänbok 2014 heter Skärgårdshus och innehåller en blandning av skärgårdens kulturarv, dess byggnadshistoria, jordbrukets utveckling och människors livsberättelser.

Skärgårdshus ger en inblick i samhällsutvecklingen i skärgården under de senaste hundra åren. Här skildras några av de mest intressanta kulturbyggnaderna från Arholma i norr till Landsort i söder.

Boken berättar också om några mindre holmar och skär som har spelat en viktig roll i skärgårdens historia. Här återges byggnadernas spännande historia och de människor som arbetat och levt här, får ge husen liv och berätta deras historia. Vi möter även flera sevärdheter på öarna som har koppling till byggnaderna. Det är mytomspunna fornminnen, övergivna kolerakyrkogårdar och mystiska gravplatser.

– Ett hus kan leva under kanske tio mänskliga generationer, men människan själv lever bara i en. Arbetet med boken har tagit två år med efterforskningar i Riksarkivet, Krigsarkivet och Stadsbiblioteket. Att göra urvalet bland stiftelsens över tusen byggnader var inte enkelt, säger bokens författare Johan Ahlbom.

Fotograf Magnus Rietz är kustjägare, skeppare och aktiv vårdare av kulturbyggnader. Engagemanget för marina natur- och kulturmiljöer präglar hans arbete såväl som hans fritid. Han är bosatt vid havet i Nynäshamn.

– För Skärgårdsstiftelsen är det viktigt att i vänböckerna lyfta fram den unika kulturskatt som finns i skärgården och i stiftelsens byggnader. Genom denna vänbok, full med spännande berättelser från lockande miljöer, önskar vi bidra med ökad kunskap om skärgårdsbyggnadernas historia och inspirera till att besöka dessa platser, säger stiftelsens vd Lena Nyberg.

Johan Ahlbom (text) & Magnus Rietz (foto):
Skärgårdshus – historia, byggstilar och livsöden
Balkong Förlag
Utkom 2014