Höstens stormar avslöjade ett gammalt skeppsvrak i Genevadsån i Halland och under lågvattnet har fyndet blivit en attraktion. Nu kallas arkeologer in för att fastställa om det kan betraktas som ett fornminne. [SVT Nyheter Halland]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/marinarkeologer-pa-vag-till-skeppsvraket