Marknadsföringens historia

Man skulle nog verkligen kunna påstå att nästan alla människor världen över idag blir påverkade av marknadsföring i sin vardag. Men så har det inte alltid varit. Marknadsföringens historia sträcker sig väldigt långt tillbaka, och förmodligen mycket längre än du tror.

I den här artikeln ska vi börja i marknadsföringens begynnelse och följa med genom historien fram till hur marknadsföring ser ut idag.

Hur det började

Redan på de gamla egyptiernas tid ca 1500 före Kristus tror man att det vi kallar marknadsföring idag började. När man började masstillverka olika typer av produkter började man se ett behov av kvalitetsmärkning. Tillverkarna stämplade sina produkter med en signatur, den tidigaste formen av logotyp alltså. Alltså inte helt olikt en av vår tids vanligaste marknadsföring för att bygga och upprätthålla ett starkt varumärke. Väldigt många företag idag lanserar produkter för att marknadsföra sig. Exempelvis genom att trycka sin logo på en t-shirt eller att skapa muggar med tryck kan man ge sin marknadsföring en extra skjuts då varumärket blir en del av människors vardag.

Tryckpressen gör entré

På 1440-talet uppfann tysken Johann Gutenberg tryckpressen, och även om den naturligtvis främst var skapad för att trycka böcker, så blev den ett fantastiskt verktyg för marknadsföring. Företag kunde nu trycka upp affischer med sina budskap och på så sätt locka till sig kunder att komma till just dem.

I början var affischerna väldigt konstnärliga och vackert målade av kända konstnärer, men det tog inte lång tid innan man insåg att man behövde göra dem mer iögonfallande med starka färger och slagkraftiga slogans. Målet var att få folk att ta till sig ett budskap snabbt med ett enda ögonkast.

I Sverige kom de första tidningsannonserna i och med tryckfrihetsförordningen år 1766, och då började man marknadsföra sig mycket genom dagstidningar. De första annonserna var mest fokuserade på att beskriva produkterna och företagen, men kom senare att fokusera mer på slogans och illustrationer.

Industrialismens roll

Under industrialismen började tillverkarna få möjlighet att tillverka fler och mer varor. Istället för att sälja varor i lösvikt började man använda sig av förpackningar. Många tillverkare gjorde ju samma typ av varor, och det var viktigt att utmärka sig. Därför blev förpackningarna väldigt viktiga ur marknadsföringssynpunkt.

Det blev populärt att märka sina produkter med symboler som var lätta att känna igen. Det finns faktiskt många varumärken som har kvar sina gamla symboler och logotyper som de hade från början, om än lite uppdaterade för att passa tidsandan idag. Ett tydligt sådant exempel är ögonen på ögonkakao-förpackningarna.

Modern marknadsföring

Steget från det här fram till den marknadsföring vi ser idag är såklart ganska stort. Idag har vi tv, radio, magasin, internet och framför allt sociala medier. Det är svårt för människor idag att undvika marknadsföring helt enkelt, för den finns nästan överallt.

Tanken är att man ska skapa en relation mellan sina kunder och företaget och dess produkter, och hur man gör det har varierat beroende på hur samtiden ser ut just nu. En annan aspekt som har förändrats är att man numer fokuserar på att lyfta fram sitt varumärke snarare än specifika produkter.