Gotlands Museum
Ny permanent utställning, 6 juni 2012 – 

Gotland har under många århundraden varit en viktig plats i både Sveriges och Danmarks historia. Utställningen Medeltidens Gotland speglar Gotlands betydelse som strategisk punkt i Östersjön och den lyfter fram den gemensamma historia som har skapats på Gotland, där inflytande och makt har skiftat mellan Sverige, Danmark och Hansan.

Medeltidens Gotland

Gotlands Museum vill visa hur de enskilda människornas villkor påverkades, genom att lyfta fram hur Gotlands invånare kristnas och kyrkans betydelse, Visby som handelmetropol i Östersjön, inbördeskriget 1288 och de motsättningar som fanns mellan stad och land, digerdöden 1350, händelserna 1361 då Gotland intogs av Kung Valdemar Atterdag och hur Vitalianerna – ”Östersjöns sjörövare” – använde ön som bas. Även Gutalagen och Visby stadslag, sjöfartens betydelse och naturlandskapets förutsättningar tas upp.

”Utställningen innehåller unika föremål från våra fantastiska samlingar, men också modern presentationsteknik och interaktiva lösningar. Vi vill bjuda på en upplevelse och en resa i medeltiden för hela familjen”, skriver Gotlands Museum om utställningen.