Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer. I år görs extra satsningar på museijärnvägar.

– Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till museerna som ska stödja projekt som stärker deras möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Av årets cirka 260 ansökningar är det 76 projekt runt om i hela Sverige som får dela på miljonerna. Bland bidragstagarna finns allt ifrån gruv-, flyg-, och fängelsemuseum till ångbåtsföreningar och smedjor.

I år görs extra satsningar inom verksamhet och drift av museijärnvägar. Även miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” prioriteras genom projekt som syftar till vård av dammar, vattenhjul med mera. Se hela listan på alla som får bidrag på www.raa.se.