Under Vinterfestivalen i mars skall invånarna i Östersund få chansen att lämna in sina personliga minnen av staden. Projektet ”Den dolda staden” skall skapa en slags alternativ historieskrivning om Östersund. [ÖP]

https://www.op.se/artikel/den-dolda-staden-samlar-manniskornas-minnen-fran-ostersund