Med våldsam hand skildrar mord, dråp, mordbrand och andra grova brott på Gotland under 1800-talets första hälft. Brott som bestraffades med döden. Berättelserna bygger i huvudsak på material ur de gotländska domstolsarkiven. Men fokus ligger inte bara på brotten utan också på vardag och arbetsliv på den tiden.

I boken presenteras 28 våldsamma dåd med efterföljande rättsprocesser, från hagelskotten mot Pehr Pilgårds i När 1802 till giftmordet vid Öndarve i samma socken 1867.

Utöver brottsskildringarna gör Torsten Daun också jämförelser mellan de olika domstolsärendena och de olika tidsskedena. Han tar bland annat upp frågan om användning av tortyrliknande förhörsmetoder och om liberaliseringen inom det svenska rättsväsendet fick genomslag i gotländsk rättstillämpning.

Torsten Daun är fil.mag. i historia. Han har arbetat som lärare och 15 år inom kriminalvården och det privata näringslivet. Han har tidigare skrivit boken Från Kajsarn till Sjumastarn – en gotländsk kriminalvårdshistoria.

Torsten Daun:
Med våldsam hand. Om mord, dråp, mordbrand och mordförsök på Gotland under 1800-talet
Gotlandica förlag
Utkom i november 2008