När röken lagt sig

Boken innehåller elva artiklar om allt från guidning på museer till rostskydd av maskiner. Artiklarna riktar sig till alla de eldsjälar som runt om i Sverige medverkar till att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv och arbetets historia på exempelvis järnbruk, garverier, mentalvårdsmuseer och mekaniska verkstäder.

Bokens titel När röken lagt sig är en uppmaning till läsaren att fundera på frågan vad som händer på en ort eller i en nation när industrisamhällets kanske främsta symbol, fabriksröken, slutat bolma ur skorstenarna. Utgivarna, ABF, Arbetets museum och LO, vill genom boken visa sitt stöd ”för de eldsjälar som arbetar med att besvara frågorna: Vad händer när röken lagt sig? Hur bevarar vi arbetets historia?”

Arbetets museum fick 1997 ett nationellt uppdrag för att utveckla arbetet med det industriella samhällets kulturarv. Boken avslutar detta uppdrag.

Niklas Cserhalmi (redaktör):
När röken lagt sig. Handbok för arbetslivsmuseer
ABF, Arbetets museum och LO
199 sidor, häftad, illustrerad
Utkom i november 2000