Nomineringarna klara till Årets arkiv

Göteborgs stadsbyggnadsarkiv, Lotteriinspektionens arkiv och Västerås stadsarkiv har nominerats till utmärkelsen Årets arkiv 2011. Vinnaren presenteras på Arkivforum den 16 mars. Utmärklelsen har instiftats av DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet för att uppmärksamma arkivens betydelsefulla roll i samhället. I utmärkelsen ingår en prissumma på 20 000 kronor.

Om de nominerade:
Lotteriinspektionens arkiv i Strängnäs ”är ett mycket välorganiserat arkiv som är strukturerad enligt den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Arkivet har ett väl fungerande system för dokumenthantering och ärendehantering. Det är ett bra exempel på ett arkiv som med små medel åstadkommer stora resultat.”

Göteborgs stadsbyggnadsarkiv ”är en slagkraftig och uppskattad institution där verksamheten sköts professionellt och med ett tydligt användarperspektiv. Man har en klar inriktning när det gäller en framtida digital tillgänglighet. Ur ett större perspektiv har man verkligen lyckats sätta arkivverksamheten på kartan.”

Västerås stadsarkiv ”utmärker sig för sin ambitiösa och engagerade verksamhet där en huvudgärning är det långt komna arbetet med digitalisering och leveranskontroller. Arkivet har också en stor erfarenhet av att samverka över myndighetsgränserna vilket inneburit att man fått ett effektivt och viktigt nätverk.”

Juryn för Årets arkiv består av Karin Åström Iko, vice förbundsordförande DIK (juryns ordförande); Björn Jordell, riksarkivarie; Tomas Lidman, f.d. riksarkivarie; Sara Naeslund Lems, ledamot Svenska arkivsamfundet; Staffan Smedberg, arkivarie och lärare vid Stockholms universitet; Anastasia Pettersson, ordförande Näringslivets arkivråd; John Chrispinsson, journalist och författare samt Christer Nylander, vice ordförande Riksdagens kulturutskott.

Årets arkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv