Nomineringarna till Årets Museum 2002 klara

Nu är nomineringarna till priset Årets Museum 2002 klara. Göteborgs stadsmuseum, Malmö Museer och Bildmuseet i Umeå är de tre kandidater som nomineras till titeln. Vilket museum som tar hem priset avgörs av en jury bestående av Svenska museiföreningens styrelse, och priset delas i år ut till ett museum som på ett nytt och inspirerande sätt i sin verksamhet arbetar i takt med den internationella samhällsutvecklingen. Priset delas ut av kulturminister Marita Ulvskog under konferensen Museiveckans festligheter i Stockholm den 19 mars.

Motiveringarna lyder:

Göteborgs stadsmuseum

”I en värld där människor och nationer kommer allt närmare varandra har Göteborgs stadsmuseum på ett kraftfullt sätt visat på museernas viktiga roll när det gäller att öka förståelsen mellan människor med olika etnisk bakgrund. I en stor utställning om det internationella Göteborg speglades stadens mångkulturella historia genom in- och utvandrade människors öden och minnen. Tack vare ett nätverk för samverkan mellan institutioner, organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med integrationsfrågor, blev museet en kulturell mötesplats med guidade turer på tio olika språk och internationella kulturbord med smak och upplevelser från hela världen.”

Malmö Museer

”Att minnen, i form av till synes oansenliga personliga föremål, kan spela en viktig roll för människor som flyr ifrån sitt hemland, har museet visat i ett berörande och internationellt uppmärksammat projekt. Med en fast förankring i det mångkulturella Malmö har museet engagerat sig i aktuella samhällsfrågor. Bland annat har romernas utsatta situation som minoritetsgrupp fokuserats, som ett led i att minska fördomar och förtryck. Malmö Museer har i sin utställnings- och programverksamhet verkat för att öka och sprida kunskapen om andra kulturer och folkgrupper, och därigenom underlättat integration och allas delaktighet i samhället.”

Bildmuseet

”Med en konstnärlig bredd som spänner över samtidskonstens alla uttryck, representerad genom konstnärer med rötter i länder från Sydafrika till Albanien, kartlägger Bildmuseet världen med hjälp av bildkonsten. Med djärva och oreserverat globala satsningar på internationell samtidskonst är museet både folkligt och ”cutting edge” på samma gång, och utmanar såväl inre som yttre gränser. Under en längre period har museet, i samarbete med Konsthögskolan och universitetet i Umeå, arbetat i ett utbytesprojekt med museer, konstnärer och utbildningar i Sydafrika. Att den egna verksamheten har öppnats upp för att tolkas ur ett utifrånperspektiv, har satt tydliga spår i museets såväl interna som externa arbete.”

(2002-02-25)