Nordisk handikapphistorisk konferens

Handikapphistoriska Föreningen inbjuder till den 5:e Nordiska Handikapphistoriska konferensen som äger rum den 24-26 september 2004 i Nynäshamn. Medarrangör är Nordiska Samarbetsorganet för Handikappfrågor.

Huvudtema för konferensen är Vägen till medborgerliga rättigheter. Syftet är också att presentera och diskutera forskning inom det handikapphistoriska området samt att diskutera hur funktionshindrades livsvillkor och erfarenheter dokumenteras och görs tillgängliga för kommande generationer och för framtida forskning.

Huvudtalare är Handikapphistoriska Föreningens ordförande Bengt Lindqvist, välkänd företrädare för funktionshindrade i Sverige och världen. Drygt 30 föreläsningar och presentationer kommer att hållas av forskare, författare och representanter för handikapprörelsen. Bland de medverkande kan nämnas Karl Grunewald, Bo Andersson, Lotta Holme och Owe Rören från Sverige, Eva Simonsen, Berit Vegheim, Björn-Erik Johnsen och Leif Lysvik från Norge, Birgit Kirkebeak, Steen Fibiger, Christian Larsen och Edith Mandrup Rönn från Danmark samt Hannu Mähönen och Helena Hirvonen från Finland.

(2004-08-29)