Nordiska museets forskarskola utökas

Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har beslutat att bekosta ytterligare två doktorandtjänster på Nordiska museets forskarskola för museianställda. Intresset för att söka tjänsterna har varit stort bland landets museianställda.

Nordiska museets forskarskola för museianställda startade hösten 2002 och består av elva doktorandtjänster. Forskarskolan gör det möjligt för anställda vid museer och den statliga kulturmiljövårdsorganisationen att i tjänsten avlägga doktorsexamen vid något av landets universitet. Avsikten är att återupprätta kompetensen inom stora och viktiga kärnområden på våra museer och öka antalet anställda med vetenskaplig skolning.

Intresset för de två nya doktorandtjänsterna har varit stort och Forskarskolan har tagit emot 26 ansökningar. Den 1 september tillkännages vilka av de sökande som har fått tjänsterna.

Forskarskolan har Nordiska museet som huvudman. Deltagarna bedriver fullständiga doktorandstudier under fem år, och disputerar vid ett universitet, samtidigt som de förblir anställda på sina ordinarie arbetsplatser.

(2004-08-29)