Ett omfattande flytt- och packningsarbete är igång sedan flera månader när Norrköpings stadsmuseums magasinerade samlingar skall få en ny lokal. I augusti skall även konstmuseets och stadsbibliotekets samlingar finnas på plats i det nya magasinet på Bråvallaområdet. [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/5422089