Latinet lever i Lund igen. Ett 60-tal studenter har nu haft sina första lektioner i det klassiska språket. Undervisningen i latin lades ner, men återuppstod med donerade pengar. Nu skall det bevisas att ämnet behövs. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2008-01-30/nu-ska-latinet-sattas-pa-kartan-igen