Den 19–30 augusti genomför arkeologer från Historiska museet i Stockholm en utgrävning av en vikingatida grav på Björkö i Mälaren. Graven som delvis är undersökt sedan tidigare är en av de mest innehållsrika och exklusiva från Birka. 

I gravens centrum fanns en stor träkammare och kvarlevorna efter en kvinna och en häst och värdefulla vapen och smycken. Nu ska arkeologerna ta reda på innehållet i de delar som ännu inte har undersökts och även hur gravhögen har byggts.

– Jag är väldigt spänd på vad vi ska upptäcka, säger Gunnar Andersson, 1:e antikvarie, projektledare och ansvarig för undersökningen på Historiska museet. Utgrävningen på 1800-talet gjordes med den tidens synsätt och metoder. Nu kan vi ställa nya frågor, utvärdera den äldre undersökningen och finna nya spår av föremål och ritualer.

Spelpjäser i glas från kammargraven. Foto: Statens historiska museum

Spelpjäser i glas från kammargraven.
Foto: Statens historiska museum.

Delar av den stora gravhögen undersöktes 1879 av Hjalmar Stolpe. Högen som är cirka 14 meter i diameter och cirka 1,5 meter hög dolde en 2,5 x 2 meter stor träkammare. I kammargraven fanns kvarlevorna efter en kvinna och en häst och dyrbara föremål som smycken, glasbägare, textilarbeten med guldtråd, spelpjäser av glas, seldon till hästen, allehanda redskap och vapen. 

Eftersom några av föremålen är vapen som svärd, spjut och yxa har man antagit att graven var både för en kvinna och för en man. Några spår efter kvarlevor från en man har man dock inte funnit och i dag frågar sig arkeologer om det någonsin har funnits en man i graven. Med hjälp av föremålen kan graven dateras till ett stycke in på 900-talet, det vill säga yngre Birkatid.

Utgrävningen är en del av ett forskningsprojekt kring vikingatida aristokratiska kvinnors gravar i Skandinavien på Historiska museet. På Arkeologidagen söndag den 25 augusti visar museets arkeologer fynd och utgrävningsplats för nyfikna besökare på Björkö. Alla barn får prova på att sålla jord från utgrävningen och med arkeologernas hjälp tolka sina fynd. Om resultaten från årets utgrävning är lovande så planerar museet att fortsätta undersökningen under 2014.