Utgrävningarna inför järnvägen Ostlänken har knappt börjat, men redan har arkeologerna hittat sju tidigare okända stenåldersboplatser kring Nyköping. [SN]

https://sn.se/nyheter/nykoping/nya-fornfynd-kring-nykoping-sm4733187.aspx