Det enorma bygget av Citybanan kastar oväntat ljus över Stockholms hamnhistoria. Arkeologerna hoppades hitta rester från Riddarholmens kloster vid Söderström, men fann en ångbåtshamn. [SvD]

https://www.svd.se/nya-fynd-visar-hamnliv-i-city