Nyheter

Ballongfärder förändrade människans vy på 1700-talet

Under upplysningstiden började människan uppskatta den vilda naturen mer, framförallt att betrakta den från hög höjd. Idéhistorikern Björn Billing har jämfört en bergsbestigare och en ballongfarare och deras försök att återge den svindlande vyn i text och bild.

Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström får Vasamuseets vänners pris

Vasamuseets vänners pris år 2019 ges till Karin Hassan Jansson, docent och lektor i historia vid Uppsala universitet, och Jonas Lindström, doktor i historia och forskare vid Uppsala universitet. De får priset på 50 000 kronor för boken Horet i Hälsta. En sann historia från 1600-talet.

Malmö kan vara äldre än man trott

Ett fynd under S:t Petri kyrka kan skriva om Malmös historia. Under pelarfundamenten till den nuvarande kyrkan har arkeologer hittat en äldre kyrka med en kvinnograv som daterats till år 1220 vilket kan tidigarelägga stadens grundandet 30 år. [P4 Malmöhus]

Kulturhistoriska byggnader kan behöva extra skydd

Om det börjar brinna i en kulturhistoriskt viktig byggnad är det viktigt att det finns tydliga prioriteringar för vilka föremål som ska räddas först. Det säger Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet, som arbetar med svensk katastrofberedskap för kulturarv.

Riksrevisionen granskar fri entré till statliga museer

Riksrevisionen ska granska planeringen och genomförandet av fri entré-reformen och hur den påverkat museernas möjligheter att utföra sina huvuduppdrag. Sedan 2016 har 18 statliga museer fri entré till de permanenta samlingarna.

Stenålderns megalitgravar var familjegravar

Människorna som begravdes i stenålderns stenkammargravar var nära släkt med varandra. Det har en internationell forskargrupp slagit fast efter att ha undersökt gravar på Gotland och Irland och i Skottland. Släktskapsbanden kunde spåras längre än tio generationer.

Nationella minoriteter reduceras till symboler

Närvaron av våra fem nationella minoriteter reduceras lätt till en viss aspekt i kulturarvet. Som renar eller synagogor. Det visar två rapporter från Göteborgs universitet som belyser hur romer, sverigefinnar, tornedalingar, samer och judar hanteras av museer och länsstyrelser.

Dom om stulen KB-bok överklagas

Tidigare i år avvisade en nederländsk domstol Sveriges krav på att få tillbaka boken som kallas “Nippon” som stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen. Nu har Riksantikvarieämbetet lämnat in en överklagan. [Kulturnytt]

Fri entré föreslås bli kvar på statliga museer

Den fria entrén på flera statliga museer ska bli kvar. Det föreslås i regeringens vårändringsbudget för 2019.

– Det finns så mycket kunskap samlad på våra museer och den ska inte bara komma de som har en tjock plånbok till del, säger kulturministern.

Skissernas Museum är Årets museum 2019

“Med tillgänglighet och hållbarhet i fokus har Skissernas Museum förändrat både byggnad, innehåll och arbetssätt. Det visar prov på hur ett innovativt och strategiskt helhetsperspektiv ser ut i teori och praktik.” Därför tilldelas museet i Lund utmärkelsen Årets museum 2019.

Dags för museernas vårmöte 2019

Den 9 april startar Sveriges största nationella museikonferens i Östersund. Under parollen Älskade museum! tar konferensen sig an hur museer arbetar med det livslånga lärandet i mötet med publiken, utifrån kunskapsuppbyggnad och samlingar.

De får årets mediehistoriska stipendier

Svensk Mediehistorisk Förening har utsett årets tre stipendiater som forskar inom medie- och presshistoria. Forsknings-stipendierna, om 25 000 kronor, går till Emil Stjernholm, Eva Åsén Ekstrand och Christine Sandal. [Medievärlden]

Så ska slotten i Kalmar och Borgholm utvecklas

Statens fastighetsverk, som förvaltar Kalmar slott och Borgholms slottsruin, har tecknat avtal om utvecklingsplaner med Kalmar kommun respektive Borgholms kommun, som ansvarar för den publika verksamheten på besöksmålen.

Omfattande personalminskning på Stockholms stadsmuseum

Efter att ha varit stängt i fyra år för renovering öppnar Stadsmuseet i Stockholm den 27 april. Museets ansiktslyftning har kostat över hundra miljoner kronor. Lagom till nyinvigningen står det klart att 14 tjänster dras in på Stadsmuseiavdelningen. [DN]

Undersökning av hur historia skapas på nätet

Historieintresserade hittar varandra på nätet, där digitala gemenskaper och subkulturer frodas. I ett nytt forskningsprojekt studeras vad för slags historisk kunskap som produceras i dessa digitala rum – långt borta från den akademiska världen.

Regeringen styr museer som om de vore myndigheter

Regeringens styrning av museer och andra institutionerna på kulturområdet har blivit tydligare och mer långsiktig, visar Riksrevisionens granskning. Men statligt ägda bolag och stiftelser styrs som om de vore myndigheter.

Underjordiskt rum från 1500-talet hittat i Göteborg

Ett okänt fästningsrum från 1500-talet med väggar, stengolv, trappa och kvarglömda föremål. Det har arkeologerna hittat under marken i centrala Göteborg vid en utgrävning inför Västlänken.

Annonser

Annonser

slotsify.com
Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • 1940 Den 20 maj 1940 avled författaren, akademiledamoten och nobelpristagaren Verner von Heidenstam.