Nyheter

Fornlämningar körs sönder av skogsmaskiner

Var femte kulturlämning har skador från skogsmaskiner, visar en ny inventering från Skogsstyrelsen. Fler historiska lämningar har dessutom förstörts jämfört med en undersökning för två år sedan – trots att skogsbruket säger att frågan tas på allvar. [Aftonbladet]

Virus kan visa var vikingarna har varit

Fynd av parvoviruset B19 i arkeologiska skelettfynd kan både ge ny kunskap om framtida sjukdomar och vilka kontakter vikingarna hade med omvärlden. [Vetenskapsradion]

Dataskydd kan försvåra för släktforskare

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, påverkar inte bara företags, föreningars och myndigheters verksamhet. Släktforskare får se upp om de vill hålla sig inom lagens råmärken. [P4 Skaraborg]

Kort utgrävning vid Sandby borg

Av ekonomiska skäl blir årets arkeologiska utgrävning på Sandby borg på Öland mycket kort – den pågår bara fem dagar och avslutas redan på fredag. [P4 Kalmar]

Fler historiska fartyg k-märks

Sjöhistoriska museet k-märker nu ytterligare tre fartyg. Det är bogserbåtarna Svanö och Årås och det seglande lastfartyget Libra af Stockholm som får utmärkelsen. Därmed ingår de i den exklusiva skara av fartyg och båtar som anses betydelsefulla för det maritima kulturarvet.

Gustav Vasas kvarts miljon ättlingar kartlagda

Per Andersson har dragit svensk släktforskning till sin spets – han har kartlagt Gustav Vasas alla ättlingar. Inklusive ingifta rör det sig om en kvarts miljon personer. [Aftonbladet]

16 miljoner kronor till lokalt kulturarvsarbete

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 16 miljoner kronor i direkt projektstöd till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter över hela landet.I år har 136 kulturarvsprojekt fått del av pengarna. Totalt inkom 360 ansökningar.

Storskalig ölbryggning i Uppåkra på järnåldern

Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala, för högtider och handel.

Garnisonsmuseet invigt på Axevalla hed

Efter många års arbete har nu Garnisonsmuseet Skaraborg invigts. Museet är tillbaka där det en gång började – på Axevalla hed. [Skövde Nyheter]

Slut på jakten efter Magnus Ladulås kvarlevor

Förvaltningsrätten säger nej till fler undersökningar i Riddarholmskyrkan i Stockholm där man söker Magnus Ladulås kvarlevor. Sökandet efter medeltidskungens benknotor har pågått i många år och arkeologer på Stockholms stadsmuseum hade önskat undersöka ett ytterligare utrymme i kyrkan. [Kulturnytt]

Storskalig valjakt kan ha inletts redan på 500-talet

Den storskaliga jakt på val som lett fram till att många arter i dag är utrotningshotade kan vara flera hundra år äldre än vad som tidigare antagits, anser en grupp arkeologer från Uppsala och York. Resultaten presenteras i European Journal of Archaeology.

Hälsoläger på slott var vapenträning

Hälsoläger var en täckmantel för militär utbildning för unga norrmän som flytt den tyska ockupationen under andra världskriget. Mauritzbergs slott utanför Norrköping var en platserna där ”polistrupperna” tränades och där restes i måndags en minnessten.

Nya fynd vid skeppsvraket Mars utanför Öland

Sedan början av juni pågår fortsatta undersökningar av skeppsvraket Mars på havsbotten utanför Öland. Årets undersökningar har haft som huvudmål att söka av den fyndrika botten runt själva skrovet med hjälp av robotkameror och djupdykare.

Äldsta fyndet av inälvsparasit i Sverige

Ett av världens nordligaste och äldsta fynd av piskmask har hittats i Sverige. Ägg från inälvsparasiten återfanns i en 7 000 år gammal grav vid Strandvägen i Motala.

250 orglar får personligt besök

De kommande 2 åren ska samtliga 250 orglar i Västerås stift besökas och undersökas utifrån bland annat historik och kulturhistoriskt värde. Resultatet ska hjälpa stiftets församlingar att planera underhållet av sina orglar, men också göras tillgängligt för forskning och allmänhet.

300-årigt snus hittat i Norrköping

En liten snusdosa från 1700-talet hittades vid utgrävningen i Inre hamnen i Norrköping. Den gömde på en överraskning – 300 år gammalt snus. “Det är ett ovanligt fynd”, säger Karin Lindeblad på Arkeologerna.

Så blev Sverige en av världens mest stabila demokratier

Hur utvecklades svensk demokrati och hur blev vi av med valfusket? Statsvetare i Lund har nu undersökt svenskt valfusk och dess bakomliggande orsaker – från 1719 till början av 1900-talet. Slutsats: byråkrater och politiska partier har störst möjligheter att påverka fusket.

Annonser

Annonser

Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper
Låt inte en historia av dåliga lån förstöra för dig! Samla lånen hos Lånemäklaren!
Ticketmaster - biljetter till de bästa evenemangen

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3846 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

No Events