Nytt museum byggs i Gränna

På dagen 70 år sedan det första Andréemuseet invigdes, togs första spadtaget inför byggandet av det nya Andréemuseet (Projekt Polarcentrum). Efter närmare tio år realiseras visionen om ett nytt museum som ska inrymmas i den nya institutionen Grenna Kulturgård.

Med utgångspunkt från Andréesamlingarna skall museet vara en förmedlande informationslänk mellan allmänhet och aktuell polarforskning. Jämte detta kommer Grännabygdens historia att lyftas fram inför kommande jubileumsår, Gränna 350 år 2002.

Med anledning av Andréemuseets 70-årsjubileum visas en mindre utställning om tillkomsten av museet, dess utvecklingsplaner under åren som gått och den framtid som väntar i ett helt nytt museum.

Det var i augusti 1930 som lämningarna av Andréeexpeditionen återfanns på Vitön. Den 3 maj 1931 öppnades Andréemuseet i Gränna tack vare en mycket aktiv hembygdsförening.

(2001-06-03)