Odling i Sverige – då och nu

Odling i Sverige har inte alltid varit lätt. Det nyckfulla vädret med långa vintrar och torra somrar ledde till att många utvandrade till Nordamerika. En ökad befolkningsmängd och bättre arbeten utomlands gjorde att många bönder övergav sina bondgårdar och odlingar för ett rikare liv. Men bondelivet fortsatte och tack vare fröbanker finns det än idag många gamla blommor och grönsaker kvar för dig att odla.

Ingen fröhandel

Förr i tiden kunde du inte surfa in på Impecta och beställa hem alla fröer du ville ha. Det fanns inga fröbutiker alls. Runt 1900-talet kunde man beställa via katalog och få dem levererade längs med järnvägar eller i hamnen, men för de fattigaste var inte ens detta ett alternativ. För att sprida fruktträd, blommor och grönsaker fanns det utdelningskampanjer och god grannsämja. En granne som hade lite bättre ställt tog tillvara på sina fröer och klippte skott som hens granne fick.

Ut till skogs

De som ville dekorera sina trädgårdar med vackra blommor kunde gå ut i skogen och gräva upp intressanta växter. På så vis kom midsommarblomster, ljung, blåklocka och prästkrage att bli vanliga trädgårdsväxter. De har överlevt i våra trädgårdar tack vare att de är härdiga och lättskötta.

Från butik till fröuppror

Idag är det hur lätt som helst att köpa exotiska frukter och blommor. Samtidigt är det hur lätt som helst att gå till matbutiken och köpa en gurka istället för att driva upp egna. Vi har haft några årtionden med konsumtion, där tid för odling inte har funnits. Idag ser det ut att ändras!

Den svenska faunan, de traditionella fröerna som gått i arv i generationer riskerar att försvinna. Gamla sorter som odlats i några få hushåll är isolerade från resten av samhället. Det krävs bara att en generation inte är intresserad av odling för att hundra år av kultivering ska försvinna. Så ett fröuppror startade och odlingsexperter gick ut i media för att söka efter de där sällsynta, gamla fröerna. Delvis för att rädda gamla arter men också för att fler ska kunna ta del av delikata och vackra växter. Äldre fröer kan du inte köpa i butik men genom Sesam och via föreningar kan du få överskottsfröer eller byta till dig.