Hansestaden Visby finns sedan 1995 upptagen på Unescos världs-arvslista. Men gränsen för var världsarvet slutar är inte tydligt definierat. Unesco kräver tydliga buffertzoner. [HelaGotland]

http://www.helagotland.se/start/?articleid=3420568