Olof Rudbeck – barocktidens universalgeni

Olof Rudbeck d.ä. är en av den svenska barocktidens intressantaste och mest mångsidiga gestalter. Sin största vetenskapliga insats gjorde han redan som student genom upptäckten av lymfkärlssystemet.

Efter studier i Nederländerna återvände han till Sverige, där han år 1660 blev ordinarie medicinprofessor i Uppsala. Där engagerade han sig i vittomfattande verksamhet inom många områden.

Sitt vetenskapliga arbete ägnade Rudbeck från 1670-talet främst åt botaniken och fornforskningen. Hans väldiga botaniska planschverk Campus Elysii var avsett att omfatta alla då kända växter. I Atlantican kombinerar han föreställningen att hyperboréerna var identiska med forntidens svenskar och Platons myt om Atlantis, som han tolkar så att den fullständigt stämmer in på Sverige.

Gunnar Eriksson är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria. Hans stora biografi är ett pionjärverk som utkommer i samband med trehundraårsminnet av Rudbecks död.

Gunnar Eriksson:
Rudbeck 1630-1702. Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige
Atlantis
656 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2002

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2002.