En oenig styrelse i Svenska Emigrantinstitutet har röstat igenom att Kulturparken Småland ska ta över samlingar och verksamhet. Men de interna motsättningarna fortsätter och beslutet kommer att överklagas av styrelsens ordförande Harald Runblom. [SMP]

http://www.smp.se/vaxjo/ordforande-overklagar-beslut-om-emigrantinstitutet/