Övralidspriset till professor Gunnar Eriksson

Årets Övralidspris går till professorn i idé- och lärdomshistoria Gunnar Eriksson från Grillby i Uppland. Prissumman är 250 000 kronor och ges till Eriksson som kallas ”gränsöverskridande och ifrågasättande kunskapssökare och likt Olof Rudbeck en lärd och fantasirik polyhistor vid Fyrisån”.

Pristagaren får ta emot priset vid festligheter den 6 juli på Verner von Heidenstams födelsedag. Ceremonin sker på hans hem Övralid i Östergötland.

– Det är en oerhörd heder, säger Gunnar Eriksson. Övralidspriset är det finaste pris en humanist kan få och det ska bli en ära att få ta emot det på denna vackra plats mitt i sommaren.

Gunnar Eriksson är född i Dalarna 1931. Han har under lång tid varit verksam som professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala. Hans avhandling handlade om svampkännaren Elias Fries och den romantiska biologin. Han har skrivit en lång rad böcker, bl.a. Botanikens historia i Sverige, Västerlandets idéhistoria 1800–1950 och Rudbeck 1630–1702. Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige. Den sistnämnda var nominerad som Årets bok om svensk historia 2002. Gunnar Eriksson är också ledamot i Kungl. Vetenskaps-akademien och Kungl. Vitterhetsakademien.

Övralidspriset går vartannat år till en skönlitterär författare, senast Carl Henning Wijkmark, och vartannat år till en humanistisk forskare eller essäist, senast Anders Ehnmark.

– Detta är ett av Sveriges tre stora litteraturpris och som östgötar är vi naturligtvis stolta över kopplingen till Övralid och Verner von Heidenstam, säger Björn Eriksson, landshövding och ordförande i Stiftelsen Övralid. Gunnar Eriksson är en mycket värdig pristagare, nu en i raden av landets mest namnkunniga författare som fått Övralidspriset.

I stiftelsens styrelse ingår bl.a. författarna Per Wästberg och Kerstin Ekman samt professorerna Inge Jonsson och Martin Kylhammar.

(2004-04-01)