Just nu pågår utgrävningar av en järnåldersboplats i Gamla Uppsala och Upplandsmuseets arkeologer räknar med att hitta många hus på platsen. [SR Uppland]

https://sverigesradio.se/artikel/2085982