Påstådd Vasaträbit inlämnad till Vasamuseet

Den träbit som påstods komma från Vasa och som auktionerades ut på Internet förra året har i dag lämnats till Vasamuseet. Med träbiten lämnades ett brev där den anonyme köparen skriver:

”Syftet, när vi bestämde oss för att lägga bud på objektet, var att låta träbiten generera ett mervärde vid någon välgörenhetsaktivitet för att sedan donera intäkterna till ett gott ändamål. Vi har dock tänkt om utifrån våra arkeologiska värderingar och funnit att en kommersialisering av det svenska kulturarvet inte är hedervärt och skulle skicka ut fel signaler till allmänheten.”

Enligt Vasamuseets experter är det omöjligt att avgöra om träbiten kommer från Vasa eller inte. Sedan träbiten auktionerades ut förra året har många hört av sig till Vasamuseet och berättat om ”Vasa-bitar”. Hundratals privatpersoner tror sig ha en del av regalskeppet hemma, men hittills har ingen träbit kvalat in som äkta.

De flesta av dem som i dag tar kontakt med Statens maritima museer, där Vasamuseet ingår, äger träföremål med så kallade äkthetsintyg. Oftast rör det sig om delar av skeppet Riksvasa som brann och sjönk vid Djurhamn i Stockholms skärgård år 1623. Stora delar av Riksvasa bärgades på 1950- och 1960-talen och användes som virke till konstsniderier.

Några som ringer museitjänstemännen berättar om hur de fått ärva en träbit med ursprung från någon av dykarna vid bärgningen av Vasa. Men de dykare man hänvisar till finns inte i livet och historierna har hittills inte gått att verifiera. Dessutom togs Vasa-föremålen om hand av erfarna arkeologer direkt efter bärgningen.

År 1967 kom Fornminneslagen som skyddar arkeologiska lämningar också att gälla vrak äldre än hundra år. Eftersom olaglig plundring i dag tyvärr förekommer vill Statens maritima museer varna den som köper föremål som sägs komma från Vasa eller annat vrak.

– Vi är glada över människors engagemang för nationalklenoden Vasa och hennes bevarande. Skulle, mot förmodan, några nya föremål komma fram, som klart kan identifieras som bitar i Vasapusslet, förutsätter vi att de överlämnas till de maritima museerna, säger museichef Klas Helmerson.

(2006-02-17)