Pengar genom tiderna

Pengar i sig är ingenting värda. De kan vara ett snäckskal, ett metallmynt eller ett papper med en historisk bild. Men det värde som människor tillskriver pengar har inte längre någonting att göra med pengarnas fysiska värde. Pengar är ett bytesmedel och en måttenhet. Det tillåter människor att indirekt handla varor och tjänster samt förstå priset på dessa. Därtill ger det oss en möjlighet att spara för större inköp i framtiden. Pengar är bara värdefulla för att alla vet att de accepteras som en betalningsform. Men hur var det förr?

Byteshandel med varor

Pengar, i någon form, har varit en del av människans historia under de senaste 3 000 åren. Före den tiden antas det att ett annat system för byteshandel användes. Man arrangerade tillfällen att byta tjänster och varor på men det tog ibland lång tid. Om du till exempel ville byta en stenyxa mot hjälp med att döda en mammut så var du först tvungen att hitta någon som tyckte att det var ett rättvist byte. Dessutom skulle de behöva allt som krävdes för att spåra och döda en mammut. Om det inte fungerade skulle du behöva ändra avtalet tills någon gick med på villkoren.

En av de stora fördelarna med pengar var att öka hastigheten vid byten av varor och tjänster. Det blev också mycket enklare att låna pengar av varandra. Nu kan vi snabbt och enkelt låna utan UC genom telefonen och ha pengarna på nolltid, men så enkelt har det inte alltid varit. Från början bestod valutan av varor som djurskinn, salt och vapen. Dessa varor fungerade som medium för byteshandeln, trots att enhetens värden fortfarande var förhandlingsbara. Detta system spreds över hela världen.

De första mynten

Man började gjuta bronsminiatyrer i Kina av de verktyg man använde att handla med runt år 1100 före Kristus. De var dock fortfarande vassa och spetsiga så man bytte formen mot en rund liten platta – de första igenkännliga mynten. Den första officiella valutan infördes omkring år 600 före Kristus i Lydien. Mynten gjordes av en blandning av silver och guld och stämplades med bilder som fungerade som valörer. Tack vare mynten kunde landet öka både sin interna och externa handel och blev ett av de rikaste imperierna i Asien.

Européerna använde mynt ända in på 1600-talet. Så småningom började bankerna använda sedlar så att folk inte skulle behöva bära tunga mynt. Dessa sedlar kunde när som helst lämnas till banken och bytas ut mot silver- eller guldmynt. Papperspengarna kunde användas för att köpa varor och tjänster och fungerade mycket som valuta gör idag. Skillnaden var att de utfärdades av banker och privata institutioner och inte av regeringen.

Skuldebrev och virtuella pengar

Eftersom överföringar mellan Europa och kolonierna runt om i världen tog så lång tid fick kolonierna ofta slut på pengar när verksamheten expanderade. I stället för att gå tillbaka till ett bytessystem använde de koloniala regeringarna istället skuldebrev. Dessa behandlades som en valuta. År 1685 fick franska soldater i Kanada spelkort att använda som pengar istället för mynt från Frankrike. De var signerade av guvernören och allmänt accepterade som betalningsmedel.

Förskjutningen till papperspengar i Europa ökade den internationella handeln. Banker började köpa valutor från andra länder och skapade den första valutamarknaden. 2000-talet har dominerats av nya former av valuta; mobila betalningar och virtuella pengar som Bitcoin. Framtiden för pengar kommer säkerligen att involvera fler digitala varianter, men vi kommer förmodligen alltid att ha kvar fysiska pengar också.