Boken Pildammsparken tar avstamp i Baltiska och följer därefter den stundtals mödosamma utvecklingen mot en modern skogspark i klassisk barockstil. Genom historiska tillbakablickar och intervjuer sätts Pildammsparken även in i ett socialt sammanhang.

Huvuddelen av parken anlades under åren 1924–1928 som ett jättelikt nödhjälpsarbete under ledning av stadsträdgårdsmästare Birger Myllenberg. Det var tungt, slitigt, lerigt och dant. Emellanåt tog pengarna slut och då låg arbetet nere, men väl färdigställd blev parken en monumental skapelse med djärva geometriska grepp och befäste Malmös ställning som ”Parkernas stad”.

”Pildammsparken är ett mästerverk, ett av de få stora verken inom trädgårdskonsten i Skandinavien”, konstaterade Steen Eiler Rasmussen, professor i byggnadskonst vid Kunstakademiet i Köpenhamn (1955–1973).

Genom historiska tillbakablickar och intervjuer sätts Pildammsparken även in i ett socialt sammanhang. Här avslöjas hemliga minnen och personliga upplevelser från parkens olika tidsepoker – alltifrån 1940-talets mammor, som snällt satt och stickade vinterkoftor vid sandlådan, till 1970-talets folkfester då kommungubbarna skickade ut särskilda spejare för att se vad proggarna egentligen hade för sig.

Ulla Hårde är författare, journalist och fotograf. Hon arbetade under många år som reporter på Sydsvenska Dagbladet där hon skrev om arkitektur, bostadsbyggen och stadsplanering. Hon har skrivit flera böcker om trädgårdar.

Ulla Hårde (text) & Martine Castoriano m.fl. (foto):
Pildammsparken 1914–2014
Bokförlaget Arena
Utkom 2013