En grav från bronsåldern förstördes i samband med E4-bygget i Medelpad. Nu har länsstyrelsen polisanmält skadan. Vi börjar bli less på att fornlämningar bara grävs bort, säger arkelogen John Molin. [Dagbladet]

https://www.st.nu/artikel/polisanmalan-efter-att-grav-forstorts