Religiösa byggnader i Göteborg

Andliga rum

I Göteborgs kommun finns flera kyrkor som daterar sig ända tillbaka till 1100- och 1200-talet. Åtskilliga är dock byggda senare, allt ifrån 1700-talet och framåt. Flera tillkom på 1960- och 70-talen. En av de senaste religiösa byggnaderna är Göteborgs moské som invigdes 2011. Nyligen, i december 2014, färdigställdes Amhults kyrka i Torslanda.

Boken Andliga rum skildrar alla dessa byggnader i Göteborgs kommun, visar på en historisk/religionshistorisk utveckling och understryker vilka kulturhistoriska skatter byggnaderna utgör inte minst vad gäller arkitektur och utsmyckning. Boken dokumenterar en viktig kultur i en tid som kännetecknas av minskande antal kyrkobesökare och ökande sekularisering. Här skildras inte bara svenska kyrkor eller frikyrkor utan även andra religioners helgedomar.

Jop van Zelm van Eldik:
Andliga rum. Religiösa byggnader i Göteborg
Votum & Gullers Förlag
Utkom 2016