Det är den fristående forskaren Bob G Lind, som anmält Riksantikvarieämbetet till JO för forskningsfusk. I sin anmälan hävdar Lind att den rapport som Riksantikvarieämbetet gjort på uppdrag av bland andra länsstyrelsen i Skåne undanhåller resultat från forskningen kring Ales stenar. [YA]

http://www.ystadsallehanda.se/kaseberga/bob-g-lind-riksantikvarieambetet-fuskar/