Så kan Blockchain förändra konstvärlden

Idag kan värdet av bitcoin lika gärna vara ekonomiskt som kulturellt – och det är på god väg in i konstvärlden. Marknaden för konst fortsätter att gå framåt. I Sverige har privata konsthandlare och auktionshus gått framåt generellt under de senaste åren, liksom i resten av världen. Värderingarna av den globala omsättningen skiljer sig åt en aning, förmodligen på grund av brist på transparens och en relativt stor svart marknad. Oavsett hur man räknar är dock omsättningen på den globala konstmarknaden hög – år 2016 värderades den till hela 45 miljarder dollar och siffran beräknas stiga. I konstvärlden kan vissa klassiska verk säljas riktigt dyrt. Till exempel såldes verket ”Odalisque couchée aux magnolias”, målat av Matisse år 1923, för 706 miljarder dollar förra året. Claude Monets kända näckrosmålning ”Nympheas en fleur” såldes för 741 miljoner. Samtidigt som konstvärlden slår försäljningsrekord är förfalskningar vanligt. De kostnader som en försäljning eller ett köp kan innebära är ofta höga och det är inte ovanligt att processen är långt ifrån transparent.

Internets ständiga utveckling skapar rörelser som förändrar marknader hela tiden. Nya tekniker testas och utvärderas och sökandet efter nästa stora lösning pågår ständigt. Vissa når stora framgångar och investeringar görs för att hålla liv i en fortsatt digital forskning. Maskininlärning, artificiell intelligens och big data är exempel på tekniker som har förenklat hur marknader världen över fungerar. Resultatet av implementeringarna har blivit bättre säkerhet, större transparens och högre effektivitet. Sista ropet är Blockchain, eller blockkedja, och många förutspår att tekniken kommer att förändra konstvärlden på många sätt.

I grunden handlar Blockchain om hantering av information. Det normala sättet att genomföra handel innebär oftast att varje part gör sin egen notering gällande köpet eller försäljningen. Tillverkaren av produkten har sin version, liksom köpare och säljare. Bankerna flyttar pengarna från ett konto till ett annat. Det är också de som verifierar och sparar transaktionerna. Med en blockkedja delar samtliga parter på en och samma notering, i ett slags digitalt certifikat. När information läggs till eller ändras i dokumentet uppdateras och verifieras informationen hos alla parter. Det är omöjligt att ta bort gammal data – endast nya tillägg och ändringar kan göras. Blockchain-tekniken kan därför medföra större säkerhet och trygghet för de inblandade, eftersom det blir väldigt svårt att förfalska information.

Marknaden för konst har länge dragits med problem relaterade till säkerhet, förtroende och transparens. Den svarta marknaden för konst är stor och antalet förfalskningar i konstvärlden är många. En hel yrkeskår ägnar sig åt att undersöka och verifiera konstverks äkthet, något som är både svårt och tidskrävande. Det är inte ovanligt att äkthetsbevisen behöver uppdateras vid nya köp och försäljningar. Det är med andra ord en återkommande kostnad. Att konstvärlden har mycket att hämta ur tekniken bakom bitcoin står med andra ord klart. Blockchain kan förändra hela branschen och lösa många problem. Framförallt kan den del av marknaden som har att göra med transport och handel ha stor nytta av den nya tekniken.

Flera internationella företag har börjat arbeta med utvecklingen av digitala certifikat för hantering av konstverk. Dels för att lättare kunna säkra äktheten och dels för att kunna effektivisera leverans. Tanken är att det digitala certifikatet ska kunna berätta varje konstverks historiska data. Det kan handla om när och var konstverket har sålts tidigare, vilka som har ägt konstverket genom åren, information om själva verket, vilket skick det är i och vilka eventuella restaureringar som har gjorts tidigare. Möjligheten att enkelt kunna spåra proveniens är något som såväl auktionshus, privata konsthandlare och köpare skulle vilja ha del av.

En annan fördel med Blockchain är kapandet av onödiga mellanhänder. Den som vill donera pengar till ett museum skulle till exempel slippa extra avgifter till banker och kreditinstitut. Hela den donerade summan skulle istället gå raka vägen till ändamålet. Teknologin skulle också möjliggöra flera finansieringsalternativ för konstnärer. En viss procent av värdet på all framtida försäljning skulle kunna gå till konstnärerna.

Ett system baserat på Blockchain bygger på transparens, vilket är efterfrågat i konstvärldens alla led. Med hjälp av säkra digitala certifikat skulle mellanhänderna kunna bli färre, kontrakten smartare och leveranserna mer effektiva. Köpare skulle kunna känna säga tryggare i frågan om ett konstverks äkthet och säljare skulle kunna förlita sig på att värderingen är rimlig. Att samtliga parter i köpet skulle kunna följa leveransen på ett säkert sätt är också en fördel. Genom att allt dokumenteras och sparas i ett digitalt certifikat, från köphistorik till restaureringsåtgärder, kan samtliga inblandade känna sig trygga med att inte föras bakom ljuset. Samtidigt skulle användning av Blockchain-tekniken vara ett stort steg framåt för kulturfrämjandet – konstnärers och museums finansiering inkluderad.