Så roade vi oss förr

Foto från Pixabay

I en artikel som har ett fåtal år på nacken frågar sig SvD:s skribent Michael Godhe varför vi dras till underhållning och vad underhållningen säger oss om det goda livet. I sin artikel hänvisar han till den skotske sociologen Alan McKee vid University of Technology i Sydney som teoretiserat kring begreppet i studien “Fun! What entertainment tells us about living a good life”. “Fun”, dvs. att ha roligt, betecknas som en grundläggande del av underhållning som kräver interaktion mellan producent och konsument och får gärna gestaltas i form av en snabb och rapp story som provocerar fram starka känslor. Själva företeelsen att ha roligt är enligt McKee en vital del av att leva det goda livet och innebär att man ägnar sig åt något som man själv aktivt valt. Det är med andra ord nöje utan något högre syfte som man strävar efter. Godhe avslutar med att peka på att McKees studie är ett led i akademins strävan efter att värdera populärkulturen högre under de senaste decennierna och att den uppmärksammar hur vi idag värderar olika uttryck med utgångspunkt i kategorier som växte fram under 1700-talet. Att just akademin väljer att forska i underhållning visar hur avgörande fenomenet är för människor och deras välmående. Även om vi idag må underhålla oss själva på en myriad sätt som inte fanns tillgängliga för oss för bara 100 år sedan, är förmågan att ha roligt något som knyter oss samman med våra förfäder. I den här artikeln kikar vi på hur vi brukade roa oss förr.

Spel

Människan har sedan lång tid tillbaka roat sig själv med att spela spel. Ett av världens äldsta spel sägs vara Backgammon som har rötter i antiken. Det antika spelet går än idag ut på att flytta femton spelpjäser i motsatta riktningar mot ett bo. Historiker och arkeologer har i utgrävningar hittat backgammonbräden i olika material vilket tyder på att det troligen varit en aktivitet som både fattiga och rika ägnat sig åt. Ett annat spel som våra förfäder ägnade sig åt var schack, ett spel med rötter i Indien som sägs ha spelats redan på 600-talet e. Kr. Spelet spred sig sedermera från Indien till dåtidens Persien och när araberna erövrade Persien förde de med sig spelet till den muslimska världen, sedermera till södra Europa och slutligen till resten av Europa. Schacken fick sig för övrigt ett uppsving förra året genom den populära Netflix-serien “Queen’s Gambit” som skildrar en kvinnlig schackspelares proffskarriär. De spel vi nämnt är exempel på sådana som lyckats hänga kvar utan att bli föråldrade med tiden, i likhet med det strategiska spelet poker som har spelats åtminstone sedan 1800-talet. Den enda skillnaden mellan då och nu är att spel i hög grad finns tillgängliga på nätet idag, så även om spelets grunder inte ändrats särskilt mycket har sättet vi spelar och vår tillgång till resurser som allmänna råd och strategier expanderat väsentligt.

Utomhusaktiviteter

Foto från Pixabay

På medeltiden var det många som roade sig med utomhusaktiviteter som fäktning, brottning och att kasta hästskor. Många av dessa tidiga aktiviteter sägs vara föregångare till det vi kallar för fotboll och cricket idag. Även om det främst var adeln som ägnade sig åt detta var även jakt något som medeltidsmänniskan roade sig med, gärna i sällskap av jaktlag och jakthundar. Medeltidsmänniskan, i vart fall den mer bemedlade sådana, ägnade sig även åt banketter, dåtidens storslagna fester med mat och dryck som pågick långt in på morgonen och som inte sällan innehöll live underhållning i form av trubadurer och gycklare.

Musik

Enligt Nationalencyklopedin är det svårt att avgränsa någon tidpunkt då människan på olika sätt brukade ljud för att lyssna på det vi idag kallar för “musik”. Arkeologiska fynd har dock funnits som kan tolkas som så kallade ljudredskap. När det gäller Europas musikhistoria finns emellertid stöd för att människor ända från 800–900-talen lyssnat på musik. Den enstämmiga gregorianska sången blev utgångspunkten för ett internationellt spritt musikspråk och en teoretisk kunskap om musiken och olika typer av notation började utvecklas. I avsaknad av ljudutrustning som vi idag tar för givet lyssnade våra förfäder på musik live i samband med olika tillställningar och då gärna i utrymmen med god akustik.