Den som idag vill hitta kulturarvsinformation på webben har tillgång till ett ökande antal källor i takt med att museer och arkiv digitaliserar sina samlingar. Tack vare det kan fler människor enklare hitta information. Men när mängden informationskällor ökar uppstår ett nytt problem – att hitta alla de ställen där information finns tillgänglig. Museer, arkiv och dylika institutioner utvecklar ofta webbtjänster med fokus på just de egna samlingarna.

För att underlätta för alla som letar efter information om kulturarvet utvecklas just nu K-samsök, som är en webbservice för institutioner eller föreningar som äger museirelaterad information. K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan institutionernas databaser och som vill använda informationen i egna tillämpningar, till exempel på webbplatser.

– Genom K-samsöksprojektet har vi tagit de första stegen mot en fungerande samsökning för museisektorn, säger museikoordinator Christina von Arbin.

K-samsök

Kanske vill en hembygdsförening ge en möjlighet att söka upp traktens fornlämningar via sin hemsida? Eller ett mobilföretag visa foton och fornlämningar i sina kartor? Genom att bygga tillämpningar mot K-samsök, öppnas många, målgruppsanpassade tjänster med kulturarvsdata som utgångspunkt. Via en enda anslutning kan den som vill använda sig av kulturarvsinformation komma åt alla de databaser som är uppkopplade mot K-samsök.

K-samsöksprojektet är ett projekt som initierades av regeringens museikoordinator och drivs av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Etnografiska museet, Nationalmuseum, Tekniska museet, Arkitekturmuseet, Statens museer för världskultur, Statens historiska museer, Livrustkammaren, Nordiska museet, Västerbottens museum och Västarvet.

Det finns idag cirka två miljoner sökbara poster via K-samsök och fler skall det bli. Den tillgängliga informationen som strömmar genom K-samsöksväxeln just nu bidrar Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer och Västarvet med. Inom de närmsta åren räknar man med att många fler ansluter sig, främst länsmuseer och hembygdsföreningar.