Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer.

– I år prioriterar vi förnyelse i form av nya och omarbetade utställningar vid arbetslivsmuseerna. Det kan vara ny belysning, nya skyltar och nya föremål i utställningar, som kan vitalisera museerna. Vi försöker alltid lyfta fram kvinnors arbetsplatser, men på det området behöver vi fler ansökningar under kommande år, säger Lars Amréus.

Vid arbetslivsmuseerna läggs mycket stort ideellt arbete och engagemang ner för att bevara och utveckla den moderna tidens arbets- och industriliv. Museerna drivs i de flesta fall ideellt av föreningar och stiftelser, som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

– Efterfrågan är mycket stor, vi har fått fler än 200 ansökningar, berättar Ove Bengtsson, som är handläggare på Riksantikvarieämbetet. I år får 73 projekt runt om i landet dela på de sex miljonerna.

Årets bidragstagare är har mycket skiftande verksamheter. En mängd arbetslivsminnen finns representerade. Många kommer att använda bidraget till att skapa fler spännande upplevelser för sina besökare.