Boken Sissi-Jaakko om Jacob Forsell (sedermera af Forselles) är en liten men innehållsrik bok om frihetstiden. En lång essä inte bara om huvudpersonen och hans socialt ambitiösa hustru, utan även en porträttskiss av frihetstidens Sverige ur ett östfinskt perspektiv.

Jacob Forsell (1696–1768) växte upp under stora ofreden med olika rackartyg i ockupanternas rygg. Efter fredsslutet 1721 stadgade sig Forsell så till den grad att han blev inflytelserik borgare först i Fredrikshamn och sedan i Lovisa, borgmästare, riksdagsman och grundare av Strömfors bruk, till sist kommerseråd och just före sin död även adelsman. En ny man i en ny tid.

Hustrun Johanna Schultz var borgardotter från Stockholm och förde med sig en fläkt från den stora världen. Det avslutande kapitlet om fru Johanna är skrivet av Johanna Enckell som också har redigerat bokens illustrering.

Gösta Kjellin (1926-2009) föddes i Stockholm och var under sina tjugo sista år lärare i nordisk litteratur vid Helsingfors.

Gösta Kjellin:
Sissi-Jaakko. En klassresa i svenskt 1700-tal
Schildts
Utkom 2011