Sjöfolk från två sekel berättar

Nu är Sjöhistorisk årsbok 2000–2001 utgiven med titeln Sjömansliv – berättelser från två sekel. Tjugosju sjömän – och ”sjökvinnor” – utgör tillsammans bokens författare. De berättar om händelser till sjöss från 1831 och fram till vår tid, ibland hisnande äventyrliga, ibland vardagliga och intima. De som skrivit representerar en rad olika yrken ombord i olika tider: kockjungman, konstapel, lämpare, skeppare, gnista och många fler.

Man behöver inte ha ett brinnande sjöfartsintresse för att bli fascinerad av människorna, händelserna och miljöerna i boken. I de mer äventyrliga berättelserna finns alla de klassiska, kittlande ingredienserna i sjömanshistorier: sjanghajning i Rangoon, torpedering på Nordsjön, sjömän på bommen eller på sjömanskrogar i ruffiga hamnkvarter. Andra berättelser låter oss komma nära privata funderingar kring vardagslivet ombord, arbetsrutiner, orosmoln och glädjekällor i det lilla livet på de stora haven.

Urvalet av texter är hämtade ur arkivet på Sjöhistoriska museet, men också från andra museer runt om i landet. Sjöhistoriska museet har under flera decennier samlat in självbiografiskt material skrivet av sjöfolk. Genom att sända ut frågelistor eller göra upprop har man uppmanat dem som arbetat till sjöss att skicka in texter i form av dagböcker, memoarer, minnesanteckningar och brev. Det är ett värdefullt komplement till museets föremålsdokumentation av handelssjöfart. Flera av de mer nutida berättelserna har redaktionen funnit genom Internet där de, i tidens anda, publicerats av författarna själva.

Ett rikt fotomaterial illustrerar berättelserna. Ett stort antal foton är hämtade från en tidigare sparsamt publicerad samling skioptikonbilder från 1920-1950-talen. De kommer ursprungligen från Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse och finns nu i Sjöhistoriska museets fotoarkiv.

Sjömansliv – berättelser från två sekel
Sjöhistorisk årsbok 2000-2001
Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm
333 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000