I mer än tusen år har kyrkorna utgjort centrala och viktiga byggnader i det svenska kulturlandskapet. I Sverige finns idag omkring 3 500 kyrkor, bara i Skåne cirka 450 stycken. Flera av dem tillhör det nationella kulturarvets tio-i-topp-lista medan majoriteten är vanliga landsortskyrkor som vid en närmare granskning visar sig rymma en alldeles speciell historia eller innehålla helt unika föremål.

Kyrkorna har stått på samma plats genom århundradena men har ständigt genomgått förändringar. De har rivits, byggts till och gjorts om. Oftast har den bästa kompetensen anlitats och hantverksskickligheten har varit stor. Kyrkorna har stått för bygdens mest kostsamma utsmyckningar och största skönhetsupplevelser.

I boken Skånes kyrkor skildras kyrkans historiska och estetiska värden. Hur användes kyrkan under medeltiden? Hur inreddes den på 1600-talet? Varför kan predikstolen inte vara från 1300-talet? Caroline Ranby har ägnat många år åt att dokumentera det skånska kulturarvet och själv besökt alla kyrkor och fotograferat det hon skriver om.

Caroline Ranby är fil. mag. i etnologi, kulturhistoriker och författare. Hon har under många år arbetat som kyrkoantikvarie i Skåne. Hon har skrivit flera vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker.

Caroline Ranby:
Skånes kyrkor. En kulturhistorisk resa genom 1000 år
Historiska Media
Utkom 2014