Ola Skinnarmo har avbrutit sökandet efter 1800-talsäventyraren Adolf Erik Nordenskiölds gamla skepp Vega utanför Grönland. Troligen har hon krossats av isberg, uppger Skinnarmo. [SvD]   

https://www.svd.se/skinnarmo-avbryter-expeditionen