I Kvidinge pågår ett intensivt arbete med att gå igenom hembygdsföreningens välfyllda arkiv och material som förvarats i Kvidinge kyrkas torn. Målet är att materialet ska bli mer tillgänglighet för en intresserad allmänhet. [HD]

https://www.hd.se/2009-02-05/spannande-bokfynd-i-kyrktornet