Spår av flera hus, väg och odlad mark har hittas vid utgrävningar på Hoghem utanför Tanumshede i Bohuslän. Här kan det ha bott människor under den tid då Tanums hällristningar kom till. [Bohuslänningen]

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/sp%C3%A5r-av-urbohusl%C3%A4ningen-1.2449450