Spiondrama i Sverige under kalla kriget

Under det kalla kriget var den svenska neutralitetspolitiken fast och konsekvent. Det var påfallande i hur liten grad de borgerliga regeringarna avvek från den socialdemokratiska linjen.

I de offentliga uttalandena preciserades alliansfrihetens och neutralitetspolitikens innebörd. Betydelsen av ett starkt försvar framhölls. Den svenska neutraliteten innebar ingen passivitet; tvärtom betonades vikten av en aktiv utrikespolitik. Någon ”åsiktsneutralitet” var det inte tal om.

Den här boken rymmer en mängd dokument som belyser många av de stora utrikespolitiska frågorna: FN-medlemskapet, planerna på ett skandinaviskt försvarsförbund, kärnvapenhotet, vapenexporten, ubåtsintrången och relationerna till EEC/EG/EU.

Författaren jur.dr. och f.d. minister i UD. Han disputerade 1987 på en avhandling om Sveriges neutralitet.

Rolf H. Lindholm:
Sverige under kalla kriget. En dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik
Santérus Förlag
189 sidor, häftad
Utkom i december 2000