Stadsarkeologi där ingen stad längre finns

Arkeologerna har lärt sig mer om hur Ålands första stad kan ha sett ut. Utgrävningarna av förstaden till Skarpans i Sund är nu klara och en mängd föremål som tros ha tillhört en rysk officer har hittats. [Nya Åland]

https://www.nyan.ax/nyheter/lokalt/stadsarkeologi-dar-ingen-stad-langre-finns/

(2013-06-02)