Det omdiskuterade förslaget att göra om systemet för den så kallade uppdragsarkeologin i Sverige får svidande kritik när nu remissinstanserna lämnat sina svar till kulturdepartementet. Av det 70-tal remissvar som Vetenskapsradion tagit del av när remisstiden gick ut igår, är den övervägande majoriteten helt negativ till förslaget. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/4511734