Unika fornlämningar har upptäckts på Hjortnäsheden i Dalarna. I samband med vägbygge i området har en helt ny bosättningsplats från stenåldern kommit i dagern. [Dalarnas Tidning]

https://www.dt.se/artikel/unik-fornlamning-hittad