I Timrådalen finns tre kända storhögar, men en av gravarna från järnåldern är förstörd. Gravplatsen har förstörts av privatpersoner som gjort schaktningsarbeten i området och länsstyrelsen har nu gjort en anmälan om brott mot lagen om kulturminnen. [ST]

https://www.st.nu/artikel/gravplats-forstordes