Storkyrkan i sin forna glans

På söndag den 2 maj öppnar Storkyrkan för allmänheten. Kyrkan har varit stängd sedan den 11 januari på grund av rengöring och renovering.

– Så ren som Storkyrkan är idag har den aldrig varit under sina 700 år. Kyrkobesökarna på söndag kommer inte att bli besvikna, säger Åke Bonnier, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling.

Urban Ullenius, chefskonservator är nöjd med att klarat av allting i tid. Tidsramen har varit mycket kort och det är viktigt att allt blir rätt från början.

– Det finns inget utrymme att göra fel när man arbetar med en sådan här tidsram. Vår logistik har fungerat mycket bra och vi har lyckats sätta ihop ett lag som spelat mot samma mål. Det mest tidskrävande projektet har varit Silveraltaret. Vi har haft 6 personer på heltid ända sedan januari.

Storkyrkan i Stockholm, rengjord och renoverad 2010

Trots att Storkyrkan öppnar på söndag är det fortfarande lite arbete kvar. Bland annat fogning av gravhällar, golvjobb, smärre förgyllningsarbeten och målningsarbeten. Den sista besiktningen sker den 21 maj och då ska alla arbetet vara avslutade.

Upprustningen omfattar rengöring med målningsarbeten och ytskiktsrenovering av putsade väggar och valv inklusive muralmåleri, silveraltaret, S:t Göran och draken, begravningsmonumenten, predikstolen, kungsstolarna, altarringen samt övriga målade och förgyllda lösa och fasta inventarier. Därtill kommer omfattande målningsarbeten och renovering av trägolv.

Storkyrkan är Stockholms stifts domkyrka sedan 1942. Första dateringen av kyrkan är 1279 då den nämndes i skrift. Kyrkan helgades till S:t Nicolaus som var handels och sjöfartens helgon. 1306 hade man färdigställt en kyrka som var treskeppig och sträckte sig från den nuvarande inre västväggen och fram till pelarraden i höjd med predikstolen. Under hela 1300-1400-talet byggde man ut kyrkan bland annat med helgonkapellen som byggdes runt kyrkans ytterväggar. Under 1430-talet byggdes ett stort kapell på vapenhusets södra sida idag kallat Själakoret.

Då Stockholms slott stod färdigbyggt i början på 1700-talet fick arkitekten Johan Eberhart Carlberg i uppgift att omgestalta Storkyrkans medeltida utseende. Ombyggnaden gällde kyrkans gavlar och torn som byggdes om i barockstil. De stora fönstren med järnspröjs och masverk tillkom på 1860-talet och ungefär samtidigt sattes det färgade glasfönstret in i koret.

(2010-04-29)