Stormvindar – en bok om ödesåret 1809

År 1809 är det mest dramatiska år Sverige har upplevt. Under några korta månader förändras landet i grunden.

På vårvintern marscherar Västra armén mot Stockholm och snart har Gustav IV Adolf förlorat sin tron. I snabb takt skrivs en ny och mer demokratisk regeringsform fram, som antas på vår nuvarande nationaldag 6 juni – medan ryska armén härjar i norra Sverige. I september klyvs riket i två delar och Finland tillhör nu Ryssland. På senhösten sätts kungafamiljen på en båt till Tyskland och återvänder aldrig.

Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2009 handlar om detta spännande förlopp. Flera skribenter vrider perspektiven en bit och invanda föreställningar ifrågasätts. Här får Napoleontidens färgstarka personligheter nytt liv; general von Döbeln, Hans Järta, kommendant Cronstedt, Axel von Fersen och inte minst den avsatte kungen själv. I årsboken skildras stämningarna i Finland under kriget 1808-09. Liksom folkliga upplopp, klassförskjutningar och censur som följer i spåren av förändringarna.

Till årsboken 2009 följer en cd-skiva med ett urval av de historiska kartor över Finland som bevaras på Krigsarkivet i Stockholm. Kartorna på cd:n åtföljs av kortare texter. En mer utförlig artikel om kartorna finns i årsbokens kapitel “Från rikshalva till självständig grannstat. Krigsarkivets Finlandskartor från fyra århundraden”.

Stormvindar – en bok om ödesåret 1809
Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 2009
Utkom 2009