På Norrköping stadsmuseum finns numera ett KSM-labb. Ett rum där studenterna på utbildningen Kultur, samhälle och mediegestaltning kan visa upp sina arbeten. I en första omgång av tre visar nu andraårsstudenter på masterprogrammet egna utställningar.

Två veckor var sitter deras utställningar uppe. Först ut med vernissage den 14 oktober var studenterna Sofie Johansson, André Hurtig, Therese Göthberg och Ida Lindfors med ”Minnen, mönster och konsumtion”, som är nedslag i och visuella funderingar kring förlorade minnen, konsumtionskultur och mönster genom inspiration.

Genom samarbetet med Norrköpings stadsmuseum får KSM-arna en närmast permanent plats för publik verksamhet.

– Än så länge provar vi väl oss fram och ser det som försöksverksamhet. Vi har alltid haft bra kontakt med museerna i Norrköping när det gäller enstaka satsningar, men med KSM-labbet blir det en kontinuerlig verksamhet, säger lektor Lars Jonsson.

Redan i våras tog nye museichefen Peter Carelli kontakt med Linköpings universitet i Norrköping för att diskutera idén.

– Det är en fantastisk möjlighet för bägge parter. Studenternas projekt vitaliserar museet och museet ger studenterna plats att visa sina produktioner och arbetsprocesser publikt, säger Lars Jonsson.